fbpx Adam Iwanicki | Faculty of Biology

Adam Iwanicki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 Nov 2003 roku

magister Biotechnologii

Adam Iwanicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka jednostki transkrypcyjnej yloI-yloS oraz wybranych jej genów w komórkach Bacillus subtilis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: doc. dr hab. Piotr Cegłowski, dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG

Dyplom nr 2312.


Gdańsk, 28 Nov 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: