fbpx Dariusz Jakubas | Faculty of Biology

Dariusz Jakubas

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 Jun 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Dariusz Jakubas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki wpływające na ekologię rozrodu czapli siwej Ardea cinerea L. -porównanie 4 kolonii lęgowych w północnej Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński

Dyplom nr 2267.


Gdańsk, 04 Aug 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: