fbpx Barbara Kędzierska | Faculty of Biology

Barbara Kędzierska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Dec 2003 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Barbara Kędzierska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm aktywacji transkrypcji przez białko CII bakteriofaga λ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski

Dyplom nr 2329.


Gdańsk, 15 Dec 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: