fbpx Dorota Myślińska | Faculty of Biology

Dorota Myślińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 Feb 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Dorota Myślińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ośrodkowa i obwodowa ekspresja procesu immunizacji u szczurów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr med. Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Dyplom nr 2498.


Gdańsk, 04 Mar 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: