fbpx Joanna Święta-Musznicka | Faculty of Biology

Joanna Święta-Musznicka

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 Sep 2005 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Joanna Święta-Musznicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rekonstrukcja peleoekologiczna późnoholoceńskiej historii wybranych jezior lobeliowych na tle zmian zachodzących w ich zlewniach”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Latałowa

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Wasylikowa, prof. dr hab. Kazimierz Tobolski

Dyplom nr 2575.


Gdańsk, 12 Oct 2005 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: