fbpx Wojciech Kazimierz Glac | Faculty of Biology

Wojciech Kazimierz Glac

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Oct 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Wojciech Kazimierz Glac

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Indywidualne zróżnicowanie aktywności cytotoksycznej typu NK (natural killer) w warunkach chronicznego podawania amfetaminy u szczurów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Juliusz Tokarski

Recenzenci: dr hab. Danuta Lewandowska, prof. dr hab. Konstanty Zbigniew Korolkiewicz

Dyplom nr 2855.


Gdańsk, 23 Oct 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: