fbpx Gerard Stefan Kanarek | Faculty of Biology

Gerard Stefan Kanarek

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 Feb 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Gerard Stefan Kanarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Helmintofauna kormorana Phalacrocorax carbo (L., 1758) z północnej Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Okulewicz, prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska

Dyplom nr 2931.


Gdańsk, 09 Apr 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: