fbpx Krzysztofa Nagórska | Faculty of Biology

Krzysztofa Nagórska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Jun 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Krzysztofa Nagórska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Genetyczne podstawy produkcji egzopolisacharydu w procesie formowania biofilmu i kolonizacji powierzchni przez Bacillus subtilis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Obuchowski

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Maria Skorupska, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz

Dyplom nr 2961.


Gdańsk, 18 Jun 2008 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: