fbpx Anna Maria Węglewska-Jurkiewicz | Faculty of Biology

Anna Maria Węglewska-Jurkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Jun 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Anna Maria Węglewska-Jurkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Deplecje mitochondrialnego DNA w genetycznie uwarunkowanych chorobach człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: dr hab. Mariusz Więckowski, prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz

Dyplom nr 3125.


Gdańsk, 02 Jul 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: