fbpx Magdalena Anna Cichowicz | Faculty of Biology

Magdalena Anna Cichowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 Oct 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Magdalena Anna Cichowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza funkcjonalna endonukleazy restrykcyjnej Eco VIII z Escherichia coli E1585-68”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tadeusz Kaczorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Liberek, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 3157.


Gdańsk, 02 Nov 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: