fbpx Magdalena Oset | Faculty of Biology

Magdalena Oset

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 Feb 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Magdalena Oset

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Porosty z rodzaju Stereocaulon (Schreb.) Hoffm. w Polsce - taksonomia, rozmieszczenie i wymagania siedliskowe. ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. UR, dr hab. Paweł Czarnota, prof. UP w Krakowie, dr hab. Urszula Bielczyk

Dyplom nr 3338.


Gdańsk, 16 Feb 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: