fbpx Agnieszka Elżbieta Gałka | Faculty of Biology

Agnieszka Elżbieta Gałka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 Jun 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Agnieszka Elżbieta Gałka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biologia i ekologia ekspansywnych populacji Salvinia natans (L.) All. w delcie Wisły.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Wołek, prof. UAM, dr hab. Mariusz Pełechaty

Dyplom nr 3396.


Gdańsk, 11 Jul 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: