fbpx Izabela Anna Guenther | Faculty of Biology

Izabela Anna Guenther

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Oct 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Izabela Anna Guenther

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola białek ClpB80 i ClpB95 bakterii Escherichia coli w reaktywacji białek zagregowanych po szoku termicznym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska

Dyplom nr 3418.


Gdańsk, 03 Nov 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: