fbpx Agnieszka Kotlarz | Faculty of Biology

Agnieszka Kotlarz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 Jun 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Agnieszka Kotlarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedź immunologiczna skierowana przeciwko ludzkim homologom białka DnaJ Escherichia coli u osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Renata Głośnicka, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 2822.


Gdańsk, 24 Jul 2007 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: