fbpx Monika Filipowicz | Faculty of Biology

Monika Filipowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Dec 2008 roku

magister Biotechnologii

Monika Filipowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rearanżacje w głównym rejonie niekodującym mitochondrialnego DNA w europejskich populacjach małży Mytilus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Mirosław Łuczyński

Dyplom nr 3052.


Gdańsk, 05 Jan 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: