fbpx Anita Maria Poćwierz-Kotus | Faculty of Biology

Anita Maria Poćwierz-Kotus

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Nov 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Anita Maria Poćwierz-Kotus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polimorfizm transpozonów z rodziny Tc1- podobnych w genomach ryb”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr hab. inż. Dariusz Grzebelus

Dyplom nr 3166.


Gdańsk, 12 Nov 2009 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: