fbpx Marta Teresa Ziółkowska-Klinkosz | Faculty of Biology

Marta Teresa Ziółkowska-Klinkosz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 Mar 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Marta Teresa Ziółkowska-Klinkosz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zależności układu pasożyt - żywiciel u storni Platichthys flesus (L.) z Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Okulewicz, prof. UG, dr hab. Sławomir Kadulski

Dyplom nr 3221.


Gdańsk, 09 Apr 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: