fbpx Piotr Zdzisław Golec | Faculty of Biology

Piotr Zdzisław Golec

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Dec 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Piotr Zdzisław Golec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola białek RI i RIII w regulacji cyklu rozwojowego faga T4”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: doc. dr hab. Dagmara Jakimowicz, prof. UG, dr hab. Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz

Dyplom nr 3336.


Gdańsk, 26 Jan 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 22 - 10:14am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: