fbpx Marcelina Malinowska | Faculty of Biology

Marcelina Malinowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 Oct 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Marcelina Malinowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie genisteiny jako potencjalnej terapii w leczeniu mukopolisacharydozy typu III z wykorzystaniem mysiego modelu choroby”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Witt, prof. dr hab. Piotr Stępień

Dyplom nr 3422.


Gdańsk, 15 Nov 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: