fbpx Aleksandra Urbanek | Faculty of Biology

Aleksandra Urbanek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Jul 2012 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Aleksandra Urbanek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biologiczne znaczenie szczecinek sekrecyjnych u larw kuczmanów z rodzaju Forcipomyia (Diptera: Ceratopogonidae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Szklarzewicz, dr hab. Krzysztof Szpila

Dyplom nr 3546.


Gdańsk, 16 Aug 2012 r.

Streszczenie

AttachmentSize
PDF icon Streszczenie78.07 KB
Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: